2019. 09. 19. Vilhelmina

Taktikai tanácsok vitorlás futamra

2012. július 15. 00:00 - I love Balaton
Taktikai tanácsok vitorlás futamra

Taktikai tanácsok vitorlás futamra

A vitorlás versenyzéssel kapcsolatban összegyűjtöttem néhány olyan taktikai elemet, melyekre megítélésem szerint minden körülményben és versenyszituációban tekintettel kell lenni.

A szubjektivitás természetesen szerepet játszik ilyen alapvetések definiálásában, viszont nagyon nagy hatásfokkal működnek ezek a taktikai elemek a versenyzés során. Egy nagyon fontos eleme a versenyvitorlázásnak a versenytaktika. Magába foglalja azokat az ismereteket, amik ahhoz kellenek, hogy egy verseny során olyan helyzetbe kerüljön a versenyző, ami által előnyre tud szert tenni a többiekkel szemben. Erre kell törekednie a verseny elejétől kezdve.

A verseny nem a rajtlövéssel, hanem az első előkészítő lövéssel kezdődik!

A rajt:

A rajtlövéssel veszi kezdetét a futam, de maga a verseny már 5 perccel a rajtlövés előtt megkezdődik sőt már azt megelőzően a körülmények vizsgálatával, felmérésével a stratégia kialakításával. A rajttal és az azt megelőző időszakkal kapcsolatosan több alapszabályt kell betartani. 

  • A rajtot megelőzően fel kell mérni a rajtvonalat és kivitorlázni a pályára, megfigyelni milyenek a szél és hullámviszonyok.
  • A rajtvonal felmérésével lehet megállapítani, hogy a vonal melyik oldalán kell elrajtolni.
  • A rajtvonalon csak útjogos hajóként menjünk át! A rajtot megelőzően is ezt kell szem előtt tartani, hogy mindig útjogos hajóként haladjunk.
  • Ha megtörtént minden, akkor a megszerzett tapasztalatok alapján elkészítünk egy stratégiát, egy tervet, hogy mit szeretnénk csinálni a rajtnál és a futam során.
  • Ne felejtsük el, akár lee, akár luv rajt a jó, mindig csak egy tökéletesen jó pozíció van. A többiek zavart szélben rajtolnak. Azt se hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szél miként viselkedik a mezőnnyel szemben, mint előtte álló fallal és miként kerüli ki azt (1. ábra – a szél kitérése a mezőny elől). Látva a rajzon, hogy a szél a hajókat két oldalról kikerüli, valamint a mezőny fölé emelkedik. Alapszabály, hogy egy bolyban haladva mindig a boly valamelyik oldalán lehetünk csak jó pozícióban. Minél inkább a boly közepén helyezkedünk el annál nagyobb zavart szélben vitorlázunk.
  • Még egy nagyon fontos szabály: a rajtvonalon a rajtlövés pillanatában teljes sebességgel kell áthaladni, útjogos hajóként.
  • Amennyiben nem tudjuk elfoglalni a lehető legjobb pozíciót a vonalon keresnünk kell egy olyan helyet a vonalon felálló hajók között, ahol a hajók folytonossága megszakad, azaz egy rés keletkezik. Lehetőleg az első adandó alakalommal álljunk be egy ilyen résbe, mert akkor még viszonylag közel tudunk maradni a vonal jó oldalának a végéhez. Ha megtaláltuk ezt a rést, akkor arra törekedjünk, hogy a fölöttünk elhelyezkedő hajóhoz minél közelebb maradjunk és az alattunk lévőtől minél jobban eltávolodjunk. Ezáltal kialakul egy újabb rés, amit védenünk kell, hogy ne álljon oda más. Ha meg tudtuk ezt tenni, akkor nyert helyzetben vagyunk, hiszen van terünk ahhoz, hogy megindítsuk a hajót és a fölöttünk lévő hajótól nem eltávolodva a vitorlájáról és az egész bolyról lepörgő széllel gyorsan és élesen ki tudjunk vitorlázni az egész boly elé („felszúrjuk őket”). (2. ábra – Helyezkedés a mezőnyben a rajtnál)
  • Egy futam kimenetelét nagyban meghatározza a rajt. Mint a rajzból is látszik, olyan pozíciót szerezhetünk, ami által, olyan előnyünk lesz, amivel az egész futam alatt gazdálkodni tudunk. A futam kimenetelét, eredményét, főleg a mai gyors pályákon a rajt döntően befolyásolja.

 A kreuz szakasz:

Ez a szakasza a versenynek mindig is nagy jelentőséggel bírt. Így van ez most is, annak ellenére, hogy a mai pályákon a cirkáló szakaszokból kevesebb található, mint a hagyományos háromszög alakú pályákon. Ettől függetlenül az egyik legfontosabb része a futamnak, hiszen a rajtot követően az első bójáig cirkálva tudunk csak eljutni. Hiába egy jó rajt, kitűnő felszerelés, hajóvezetés, ha nincs meg az alapvető taktikai tudás, akkor nincs esély a győzelemre sem.

Az egyik alapvető szabály a kreuzolás közben, de minden más szakaszban is, hogy nem vitorlázunk zavart szélben! Mi is az a zavart szél? Nem más, mint a vetélytársunk vitorlájáról leváló, kavargó légáramlat. Akkor találkozhatunk vele, ha az ellenfelünk alatt, vagy a vonalában mögötte haladunk. (3. ábra – a zavart szél a hajó körül) A rajzon pontosan látszik, hogy melyek azok a területek egy hajó körül, ahol zavart szelet találunk. A hajóban ülve nem csak a helyzetünkből tudunk arra következtetni, hogy kavargó, zavart szélben vitorlázunk. Ilyenkor megváltoznak a hajó menettulajdonságai. Nem tudunk a többiekhez képest elég élesen haladni. Nem éri olyan erős szél a vitorlánkba, ezért veszít a hajó a sebességéből. Ezek a legfontosabb jelei annak, hogy zavart szélbe kerültünk. Ha ilyen előfordul, akkor habozás nélkül tisztára kell magunkat vitorlázni!

Ez történhet úgy, hogy megfordulunk a másik csapásra, megyünk egy kicsit, majd egy újabb fordulót követően haladunk tovább az eredeti irányba, azaz följebb „állunk”, „föligazítunk” (4. ábra – szabadulás a zavart szélből, kifordulással). Szabadulhatunk a zavart szélből úgy is, hogy megejtjük a hajónkat, tompábban vitorlázunk ellenfelünkhöz képest, ami gyorsabb haladást jelent és egyszerűen elé – alá vitorlázunk olyan területre, ahol, már nem érvényesül a vitorláját elhagyó kavargó szél hatása (5. ábra – szabadulás a zavart szélből, futtatással).

A két megoldási lehetőség közül azt kell választanunk, ami a szélviszonyok, az ellenfelek és a mezőny helyzete alapján a legjobb lehet számunkra.

Például: ha ellenfelünk mögött haladunk, célszerű, a feljebb állást választani, mert alatta sosem tudunk elvitorlázni, egész pontosan csak nagy magasságvesztés árán. Ha alá kerültünk, akkor a futtatás látszik jobb megoldásnak. Ezeket mindig az adott pillanatban kell eldönteni. Olyan döntést hozzunk, amivel a legkisebb veszteséget érjük el! Ami a legfontosabb ennél a szituációnál is - a rajtnál már írtam - úgy kell taktikáznunk, terveznünk, haladnunk, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Előre kell gondolkodnunk!

A zavart szélről beszélve nem szabad kifelejtenünk egy fontos és előnyünkre használható dolgot. A vetélytársunkhoz közel kerülve elé – alá helyezkedve előidézhetjük azt a szituációt, hogy látszólag zavart pozícióból, előnyre teszünk szert, „felszúrjuk”. Mi is történik ilyenkor? Mint említettem olyan pozícióba kell kerülnünk a másik hajóhoz képest, hogy előtte – alatta helyezkedjünk el. A távolság ne legyen több 1 - 2 méternél. Ilyen esetbe a két hajó vitorlája közötti résben vagy csatornában, az áramló levegő felgyorsul. Ennek köszönhetően a vitorlába kerülő szél erősebb lesz, mint a felettünk haladó hajóé, így a hajó sebessége megnő és felgyorsul. Ehhez kapcsolódik egy másik dolog, még pedig az, hogy a fölöttünk lévő hajó vitorlájáról elől leáramló szél is a vitorlánkba kerül. Ennek az áramlatnak az iránya élesebb, mint az eredeti szél iránya, így mi is élesebben tudunk vele vitorlázni. Ezt a két dolgot jól kihasználva, egészen ellenfelünk vonalába, elé ki tudunk vitorlázni. Előnyre teszünk szert vele szemben, valamint arra kényszerítjük, hogy zavart szélben vitorlázzon. Ezek a hatások egészen addig tartanak, amíg a másik hajó elé nem kerülünk (5. ábra – a „felszúrás”).

Az, amit itt most pár sorban egyszerűen leírtam az a vízen egy kicsit nehezebb megvalósítani. Pontosan végrehajtott forduló szükséges hozzá, mivel általában, az útjogos hajónak fordulással elsőbbséget adva kerülhetünk ilyen pozícióba. A hajóvezetésnek úgy kell működnie, hogy a hajó képes is legyen felgyorsulni és felélesedni.

A második alapszabály kreuz szakaszban, hogy az előre eltervezett és megkezdett taktikát soha ne adjuk fel! Tehát, ha valamelyik oldalt választottuk és menet közben rájöttünk, hogy nem jó a választás, akkor se vitorlázzunk keresztbe a pályán, át a másik oldalra. Ki kell tartanunk a választott taktikánk mellet és abból kihozni a legtöbbet. Azért ne vitorlázzunk keresztbe, mert azzal veszítjük a legtöbbet. Ha átvitorlázunk, a mezőny mögé érünk csak át; ha ott maradunk még benne van egy újabb szélfordulóval a javítás lehetősége. Többet veszíthetünk a keresztbe vitorlázással, mintha kitartanánk a rossz döntés mellett. A rossz oldalról, pedig türelmes taktikával, minden apró szélfordulót kihasználva, tudunk a legkevesebb veszteséggel visszakerülni a mezőnyhöz (6. ábra – Taktika rossz oldalválasztás esetén).

A második szabályból következik a harmadik, ami úgy szól, hogy soha ne hagyjuk el a mezőnyt. Ne hagyjuk el, mert bármilyen számunkra kedvezőtlen változás (pl.: szélforduló) következik be, az egész mezőny elénk kerül, nem is kevéssel és ezek után nem sok esélyünk marad a felzárkózásra. A mai rövid pályákon, gyors futamokon ennek a szabálynak hatalmas a jelentősége. Főként a nemzetközi mezőnyben lehet tapasztalni, hogy szinte végig együtt megy a mezőny és apró taktikai megoldások mellett, főként a technikai tudás (hajóvezetés) dönt a versenyzők között. A mezőnyben maradásnak is megvan a szabálya. A már leírtak miatt (zavart szél, szél viselkedése a mezőnnyel szemben) a mezőnyben nem szabad középen helyezkedni, mert ott a legkevesebb a szél, ami ráadásul még kavarog is.

Tehát egy újabb szabály, mindig a mezőny szélére kell helyezkedni. Itt mindig olyan pozícióban lehetünk, hogy, bármilyen szélfordulónál, mindig jól jöhetünk ki belőle.

Csak arra figyeljünk, hogy mindig vagy a mezőny előtt–fölött, vagy előtt–alatt legyünk, mindig olyan pozícióban, ahonnan reagálni tudunk a vetélytársaink taktikai lépéseire és a szélfordulókra. Ha megnézzük a rajzot (kékkel jelölt hajóban ülünk mi) abból jól látszik, hogy bármelyik pozícióban is vagyunk és megfordul a szél, mindig kedvező helyzetben maradhatunk. Természetesen csak akkor, ha mi is reagálunk a szélfordulóra (7. ábra – helyezkedés a mezőnyben). Ezen az ábrán csak egy irányú szélfordulót találunk, de ha az 1. képből indulunk ki mind a két esetben és elképzeljük, hogy a szél az eredeti irányához képest jobbra fordul el, bármelyik pozícióban is leszünk (elöl-felül; elöl-alul), mindig jó helyzetben találjuk magunkat.

A fenti szabályokból következik, egy újabb is. Azért ezekből, mert ahhoz már az kell, hogy legyen valaki mögöttünk. Röviden, mindig fognunk kell a mögöttünk lévőt. Úgy helyezkedjünk, hogy megelőzni ne tudjon, reménytelen helyzetéből ne szabadulhasson. Ha valakit meg tudunk előzni azt mindig tegyük meg az első adandó alkalommal. Ha előnybe kerülünk, azt mindig biztosítsuk le. Akkor tudjuk biztonságban mögöttünk a vetélytársakat, ha előtte-fölötte haladunk. Ezt nevezzük biztos „emberfogásnak”. (8. ábra – a biztos „emberfogás”)

Bójavételkor is erre kell törekednünk, a kreuz szakaszok elején. Ha minimum 5 hajóhosszal követ a mögöttünk lévő hajó, akkor a bójavételkor egy biztonsági takkot, egy föligazítást mindig tegyünk meg. Ez nem egyéb, minthogy kerüljük a bóját balcsapáson haladva, mikor elhagytuk, megfordulunk jobb csapásra, majd 2-3 hajóhossz után vissza állunk balcsapásra. Ezzel elértük azt, hogy mire az ellenfél kerüli a bóját, mi már előtte-fölötte leszünk, megvan a biztos „emberfogás” (9. ábra – „Emberfogás” bójánál).

Vannak viszont ennél kényelmetlenebb szituációk, mikor előttünk is, mögöttünk is haladnak hajók, például a hátszél bója kerülése után a 2. kreuz elején. Ilyen helyzetben az a legfontosabb dolog, hogy a bójavételt követően sorban haladó hajók közül ne csússzunk ki, ne kerüljünk a sor vonala alá, ne essünk ki a sorból! Egy ilyen hibával lehet, hogy abban a pillanatban nem veszítünk sokat, de ez a pozíció meghatározza az egész kreuz szakasz kimenetelét. Rögvest zavart szélbe kerülünk és nem tudjuk magunk irányítani a taktikánkat. Azzal kell törődnünk, hogy „tisztára” vitorlázzuk magunkat, mire ezt megtesszük, szinte vége is a kreuz szakasznak. Mit tudunk tenni ez ellen? Már a bójavételnél ügyelni kell arra, hogy ne sodródjunk le, ne veszítsünk magasságot, az előttünk haladóhoz képest. Ennek érdekében még azt is meg lehet tenni, hogy a bójavétel után, mikor az élesedő hajónak nagyobb a sebessége, ezt a plusz sebességet kihasználva és egy kicsit tovább élesedünk, „feldobjuk a hajót”. Ezt követően arra koncentráljunk, hogy ne ejtsünk le az előttünk lévő hajó alá. Ha azt érezzük, hogy nem tudunk olyan élesen haladni, mint az előttünk lévő és csúszunk a vonala alá, akkor ne várjuk meg míg zavart szélbe kerülünk, forduljunk ki rögtön (10. ábra – sorban maradás (piros) és sorból kiesés (piros))!

A futam minden szakaszában a megszerzett helyezésünkre építsük a taktikánkat. Mindig az előttünk lévő ellenfelet kell megelőznünk. Ha megtettük, előnyünket lebiztosítottuk, koncentrálhatunk a következő vetélytársra. Soha ne akarjunk egyből nagyot szakítani, sokat előre lépni, mert akkor a meglévő pozíciónkat is veszélyeztetjük. Mindig csak apránként, ellenfélről ellenfélre harcoljunk meg a végső sikerért.

A bőszeles szakaszok:

Mint írtam, a mai versenypályákon rendkívül nagy jelentősége van a bőszeleknek, hisz a versenytáv több mint felét félszélben, raumban vagy hátszelezve kell megtenni. A látszólag egyszerűnek tűnő, -„megyünk egymás után szépen sorban”- feladat rejt magában néhány fontos dolgot. Egy – egy hátszeles szakaszon nagyon könnyen lehet sokat veszíteni, de nyerni is.

A bőszelezésnek is megvannak a maga alapszabályai, amelyek közül néhány megegyezik a cirkálás szabályaival.

Figyelnünk kell arra, hogy ilyenkor se vitorlázzunk zavart szélben, takarásban. A mögöttünk lévő ellenfelet mindig fogjuk, előnyünket biztosítsuk le. Ezeknek a szakaszoknak a taktikája nem tekinthető olyan egységesnek, mint a cirkáló szakaszé. Különböző hajóosztályokban más – más taktika szerint kell versenyezni. Viszont vannak hajóosztálytól független taktika szabályok a bőszelekben.

Ezeknél a taktikai elemeknél abból kell kiindulni, hogy két bő szélben vitorlázó vitorlás közül az élesebben haladó a gyorsabb. Azért fontos ez, mert ezt a dolgot mindig figyelembe kell vennünk, ha a vetélytársainkhoz viszonyítjuk a pozíciónkat.

Raum és félszeles szakaszokon viszonylag könnyebb a helyzet. Alaptaktika: senkit nem engedünk magunk fölé, nem engedjük, hogy letakarjanak. Ha a mögöttünk lévő támadni kezd, elkezd élesedni, mi is élesedjünk vele párhuzamosan. Menjünk vele addig, amíg meg nem unja és vissza nem ejt a sorba. Ha elkezd visszaejteni, mi is menjünk vele és mi is álljunk vissza. Ha alattunk próbál meg elmenni, csak próbálkozzon, nem sok sikere lesz. Azért fél szemmel mindig figyeljük, nehogy nagyobb mélységet szerezzen magának és bár alattunk lesz, de kikerül a takarásunkból és ugyan hosszú idő alatt, de élesen vitorlázva elénk kerülhet (11. ábra – Védekezés felülről (luvoló) támadó hajóval szemben és a szél alatti előzés).

Ha alulról próbálnának az ábrán látható módon elénk kerülni, akkor, semmi más dolgunk nincs, minthogy menni az ellenfelekkel nekünk is. Amikor leejt, akkor mi is ejtünk, ha élesedik, mi is élesedünk. Mindig tartsuk őt a vitorlánk zavart szelében, egyfolytában takarnunk kell!

Ha elképzeljük a négyszög alakú olimpiai pályát, raum szakaszban akkor vitorlázunk, mikor a pálya egyik tengelyérő a másikra vitorlázunk át.

Félszélben a célba érkezést megelőző szakaszban vitorlázunk, amikor már sok taktikai kunsztot nem lehet bemutatni, a helyünket kell tartanunk, úgy, ahogy az előbb olvastuk. Szóval marad a raum és a két hátszél szakasz a taktikázásra. A raum, mint azt már írtam, tulajdonképpen nem egy taktikus szakasz. Két fontos taktikai dolgot azért itt is meg kell tanulni. A lee és a luv taktikáról van szó. Ez nem mást takar, minthogy a kreuz bója és a raum bója közti egyenes vonaltól milyen irányba tér el a menetirányunk (12. ábra – a luv és a lee taktika).

A lee (szél alatti) taktikát leálló, gyengülő szélben alkalmazzák. A kreuz bóját kerülve egy kicsit tompábban kezdünk vitorlázni, a raum bója alá tartva. Mikor a táv feléhez érkezünk élesebbre vesszük az irányt, a bója felé kezdünk haladni. Gyengülő, leálló szélben azért így taktikázunk, mert ugyan „fogy el a szél”, de tompábban haladva mélységet nyerünk a képzeletbeli tengelyhez képest. Mikor már egészen gyenge a szél élesebben sokkal gyorsabban fogunk majd haladni, mint azok, akik egyenesen a bója felé vitorláztak.

A luv (szél felőli) taktika ennek pont az ellenkezője. Erősödő szélben alkalmazzák, a kreuz bójától a szél felé élesen vitorlázva. Még nem olyan erős a szél, hogy ne tudnánk könnyedén élesen és gyorsan haladni. Mikor aztán igazán beerősödik, akkor megejtjük a hajót és tompábban, mintha raumolnál, de még nem hátszelezve extra gyorsan haladunk a bója felé.

Ezt a két hagyományos taktikát szokták a raum szakaszokon követni. Azt is tudnunk, kell, hogy ezek a taktikák, igazán hosszú távolságok megtételekor hoznak hasznot. A mi versenypályáinkon, sokkal kifizetődőbb, ha valaki az első métertől az utolsóig szépen vezeti a hajóját, minden egyes hullámot kihasznál, a vitorláját jól állítja és összehangoltan kezeli a kormánnyal azért, hogy nagyobb sebessége legyen a hajójának. Amikor az ellenfelünknek kicsit lankad a figyelme kihasználjuk a kellő pillanatot, fölé kerülünk és fölötte, mint a gyorsvonat elrobogunk.

Hátszelezéskor láthatunk nagy különbséget a különböző hajóosztályok taktikái között. A spinakker nélküli, lassabb hajókkal a két bója közti egyenes vonalon haladva teljesítik a távot. A spinakkeres, gyors hajók, viszont ritkán mennek hátszelezve, inkább raumolnak és egy hátszél szakasz alatt akár többször is meghalzolnak.

Hátszélben is áll a szabály, takarásban nem vitorlázunk. Igen, viszont ilyenkor, szinte az egész mezőny jön mögöttünk (már ha mi vagyunk az elsők, és miért ne lennénk azok) és nehéz megtalálni azt a pozíciót, ami azt biztosítja, hogy ne takarjon le senki. Ha a mezőny közepén fogunk haladni, ez nehezen fog menni, kavargó, gyenge szél fogja hajtani a hajónkat. Ezért kell ilyenkor is a mezőny szélén helyezkedni, de épp csak annyira, hogy a közvetlenül mögöttünk lévő hajó takarása elkerülje a vitorlánkat (13. ábra – Helyezkedés a mezőnyben hátszél esetén).

Hátszélben mindig gondoljuk végig azt, hogy a kitűzött célhoz (bója) a lehető legélesebben vitorlázva jussunk el!

Verseny utáni információk

2019. június 19. 09:13 - Kristóf Róbert
Verseny utáni információk

Összegyűjtöttünk pár fontos információt a verseny utáni kérdésekből.


Parkolás a verseny ideje alatt

2019. június 13. 10:28 - I love Balaton
Parkolás a verseny ideje alatt

Parkolók a versenyközpont környékén


Vasárnapi programok

2019. június 11. 15:12 - I love Balaton
Vasárnapi programok

Vasárnapi ingyenes sport programok


Ingyenes Alakreform edzés Rubint Rékával 2019

2019. június 11. 14:44 - I love Balaton
Ingyenes Alakreform edzés Rubint Rékával 2019

Idén, a keszthelyi versenyközpontban 60 percen át izzaszt meg minket Rubint Réka


Love Run

2019. június 6. 13:29 - I love Balaton
Love Run

4+4 km-es váltó futás pároknak


Nevezés átadás, átvétel a helyszínen és további információk

Témák: rajtcsomagátvétel, újdonságok, nevezés átadás


Középtáv és sprint rajtlista

2019. június 3. 14:25 - 575
Középtáv és sprint rajtlista

Középtáv és sprint táv rajtlista licensz státusszal


Liveok ideje és tervezett tartalma

2019. június 10. 12:02 - I love Balaton
Liveok ideje és tervezett tartalma

Igyekszünk minél több információt adni, hogy mosolyogva versenyezhess. tovább

Sprint nincs versenyengedélye lista

2019. május 20. 16:21 - I love Balaton

A versenyen csak olyan versenyzők indulhatnak el, akik rendelkeznek versenyengedéllyel.


Középtáv nincs versenyengedélye lista (licensz)

2019. május 20. 15:36 - I love Balaton
Középtáv nincs versenyengedélye lista (licensz)

A versenyen csak olyan versenyzők indulhatnak el, akik rendelkeznek versenyengedéllyel.


Az Enduraid gyerekfutás idén is ingyenes

2019. május 17. 14:56 - 575
Az Enduraid gyerekfutás idén is ingyenes

Május 18-tól - június 5-ig lehet nevezni a gyerekeket!